piątek, 21 lutego 2014

Trzecia i czwarta 100ka.


Zmieniam pracę w tym momencie i z czasem jest cieniutko, dlatego dziś podsumowania trzeciej i czwartej 100ki słów. O tym jak korporacje wysysają z nas energię i zabierają każdą minutę życia przydałby się osobny wpis :)

TRZECIA 100ka:

DAY 11
fan - fan, fanka, wentylator, wachlarz
eye - oko
sense - zmysł, sens, wyczuwać
flexible - elastyczny
section - część, sekcja, dział
sell - sprzedawać
solve - rozwiązywać
ceremony - ceremonia...
against - przeciwko
lesson - lekcja
admire - podziwiać
stone - kamień
toward(s) - w kierunku, wobec
current - prąd, bieżący, aktualny, obecny
vote - głos wyborczy, głosować
salary - pensja
gold - złoto, złoty
translate - tłumaczyć
nineteen - dziewiętnaście
time - czasDAY 12
Polish - polski
everything - wszystko
board - deska, tablica, pokład statku, samolotu. zarząd
hole - dziura...
get - otrzymać, kupić
tape - taśma
check - sprawdzać
nearly - prawie
nice - miły, ładny
however - jednak, jednakże
slippery - śliski
Sunday - niedziela
English - angielski
answer - odpowiedź
club - klub, kij golfowy
bus - autobus
cough - kaszel, kaszleć
package - paczka
pack - paczka, pakować
alive - żywyDAY 13
bleed - krwawić
shoe - but
need - potrzeba, potrzebować
cruel - okrutny
reward - nagroda, nagradzać
three - trzy
England - Anglia
rush - pośpiech, śpieszyć się
firm - firma, mocny, pewny
film / movie - film, filmować
condition - warunek
touch - dotyk, dotykać
main - główny
death - śmierć
power - moc, władza
target - cel, adresować, atakować
first - pierwszy
toilet - toaleta, ubikacja, muszla klozetowa
beside - obok, przy
food - jedzenieDAY 14
luggage - bagaż
split - dzielić
combine - łączyć
valley - dolina
television - telewizja
symbol - symbol
none - żaden
certain - pewien, jakiś, pewny
seat - miejsce
vegetable - warzywo
force - siła, zmuszać
body - ciało
exist - istnieć
new - nowy
motor - silnik
desk - biurko
stuff - materiał, rzecz / rzeczy, wkładać, wpychać
stop - stop, przerwa, zatrzymywać
quick - szybki
garden - ogród

Jako przerywnik - alternatywa dla wzrokowców :)

 
DAY 15
out -poza (domem), na zewnątrz
month - miesiąc
wheel - koło, kierownica
atmosphere - atmosfera
Saturday - sobota
quarrel - kłótnia, kłócić się
village - wieś
sharp - ostry
wash - mycie, myć
test - test, sprawdzian, testować
refer - dotyczyć, odnosić się do, odsyłać, skierować
towel - ręcznik
captain - kapitan
think - myśleć
piece - kawałek
circle - okrąg, koło
stand - stać
stomach - żołądek
rare - rzadki
instead - zamiast


CZWARTA 100ka:

DAY 16
lead - prowadzić
easy - łatwy
reason - powód
live - żyć, mieszkać
range - zakres, zasięg
to - do, na, aby
principle - zasada
otherwise - w przeciwnym razie
guard - strażnik, chronić
among - wśród
problem - problem
next - następny
still - wciąż, nieruchomy
chicken - kurczak
nine - dziewięć
large - wielki, duży
third - trzeci
fair - sprawiedliwy, jasny
interview - rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, przesłuchanie
plenty - dużo, mnóstwo


DAY 17
hide - chować się
soup - zupa
break - przerwa, przerwać, złamać, zepsuć
son - syn
suggestion - sugestia, propozycja
pride - duma
yet - jeszcze, jednak
chocolate - czekolada
means - sposób, środki (np. produkcji)
title - tytuł
science - nauka
Asia - Azja
significant - znaczący, ważny
hot - gorący
mineral - minerał, mineralny
spot - miejsce, plama, zauważyć
juice - sok
accept - akceptować
fairly - dość, dosyć, sprawiedliwie
send - wysyłać

Podobno Panowie nie widzą różnic i różowy pozostaje jedynie różowym. Mała ściągawka:

DAY 18
dirty -brudny
hard - trudny, twardy
boil - gotować się
round - okrągły
anywhere - gdzieś, gdziekolwiek
 
shower - prysznic, przelotny deszcz
night - noc
earn - zarabiać
thank - dziękować
scientific - naukowy
northern - północny
separate - oddzielny, rozdzielać
extreme - skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
brain - mózg
dinner - obiad
kitchen - kuchnia
traffic - ruch uliczny
article - artykuł
very - bardzo
side - bok, zbocze, strona (jezdni, kasety, w sporze)


DAY 19
decide - decydować
settle - osiedlić się, załatwić, uregulować
pick - wybierać
dark - ciemny
audience - widownia, publiczność
worry - martwić (się)
concert - koncert
small - mały
speak - mówić
meet - spotkać, poznać
few - niewiele, niewielu
complain - narzekać
am - I am - jestem
four - cztery
on - na
agreement - zgoda, porozumienie
prove - udowadniać
spring - wiosna, sprężyna, skakać
ambassador - ambasador
remind - przypominać


DAY 20
after - po
express - wyrażać, ekspres
substance - substancja
connection - połączenie, związek
experiment - eksperyment, eksperymentować
awake - budzić się, uświadomić sobie, przebudzony
deny - zaprzeczać
cloth - tkanina, materiał, ścierka
trust - zaufanie, ufać
planet - planeta
pitch - boisko, rozbić (namiot), rzucić, zachwalać, reklamować
dream - sen, śnić, marzyć
store - sklep, zapasy, magazynować, przechowywać
middle - środek
helpful - pomocny
worried - zaniepokojony, zmartwiony
another - inny
hello - cześć, witaj
big - duży
daddy - tatuś